21. aug. 2007

Wauw, "Mennesker & Medier" viste en spindoktor i fuld gang med sit spin

Rettelse 21.08.2007: Jeg havde skrevet Journalistforbundet. Det er en fejl. Det var Bladet "Journalisten" som sammen med SDU lavede rapporten. Bladet Journalisten er fuldstændig uafhængig af Journalistforbundet. Undskyld!
Medvirkende i udsendelsen: Mediedirektør Lars Grarup, DR, Kommunikationsrådgiver Michael Kristiansen og Ib Bondebjerg professor ved Institut for Film- og Medievidenskab ved Københavns Universitet. Michael Kristiansen er tidligere spoindoktor for Fogh og er medlem af den undersøgelsesgruppe i regi af SDU og Bladet Journalisten, som har gennemgået den kontroversielle film.Ib Bondebjerg professor ved Institut for Film- og Medievidenskab ved Københavns Universitet siger noget i retning af: "Der er ikke ved at ske en genreglidning. De virkemidler: lyd og billed, som anvendes i dokumentarfilmen "Den Hemmelige krig" har været flittigt brugt de sidste 50 år, og DHK adskiller sig ikke herfra. DHK er ikke mere dramatiseret eller tendentiøs end den slags film har været de sidste 50 år. Virkemidlerne i DHK bruges sobert, redeligt og godt. Husk på at hele forløbet i DHK har noget at gøre med Danmarks forhold til USA og især statsministerens særligt nære forhold til USA. Altså et større politisk kompleks. Vi taler jo om et billedmedie, og hvad skulle man ellers bruge? Al journalistik bruger en vis form for retorik eller virkemiddel. Pointen er, at man ikke må bruge en retorik eller et virkemiddel, som ikke er begrundet i de saglige forhold, som man ønsker at belyse. Ib Bondebjerg mener ikke, at der ét eneste sted i DHM bruges virkemidler der er overdrevne eller tenditiøse.

Er du enig med Ib Bondebjerg?

Michael Kristiansen (MK) er tidligere spindoktor for Fogh, og er medlem af den undersøgelsesgruppe i regi af SDU og Journalistforbundet, som har lavet den uvildige rapport om "Den hemmelige Krig". Den rapport som bl.a. konkluderer, at en inhabil spinmaskine, her regeringens, vandt over samtlige danske medier i Danmark. Jeg synes, at Michael Kristiansen i Lasse Jensen udsendelse glemmer, at han er i studiet, som medunderskriver til den uvildige rapport. Jeg synes, at Michael Kristiansen i udsendelsen optræder som spindoktor for Fogh, og jeg fornemmer, at Kristiansens gennemslagskraft i den uvildige undersøgelsesgruppe, nok ikke har været særlig stor, hvorfor MK tager revance i "Mennesker & Medier". De udtalelser Michael kommer med i "Mennesker & Medier" passer ikke, hverken stil- eller indholdsmæssigt til rapportens konklussioner.

Det er min mening. Hvad er din?

Rapporten udtrykker bekymring for, at der er ved at ske en genreglidning.

Det får Kristiansen så vendt rundt til: "De her ting sker og de vil fortsætte med at ske. Tingene bliver mere dramatiske. Der er en vis inspiration fra Michael More i DHK."

Så fik Kristiansen dén plantet.

Synes du, at DHK har noget tilfælles med Michael Mores udsendelser???

Kristiansen fortsætter: "Jeg tror, at mange var i tvivl om DHK var en film eller en dokumentarfilm."

Var du i tvivl?

Kristiansen: "Jeg kan næsten ikke lade være med at nævne, at der lige er sket en anden ting her på DR, hvor tingene bliver blandet sammen".

Og så fik Kristiansen også lige dén ud mellem sidebenene. Dette siger Kristiansen, som begrundelse for, at DR blander film og dokumentarfilm sammen. Jeg går udfra, at det er Jeppes fejl, som er meget omtalt her på bloggen med mere end 400 kommentarer, som Michael lige skal udnytte. Hvad er det Michael gør her? Han spinner! Han vil have dig til at indse, at DR´s metoder er uldne, hvad enten det drejer sig om DHK eller Jeppes fejl.

Synes du, at Jeppes fejl har noget med dokumentaren "Den hemmelige krig" at gøre?

Hvad synes du om Michael Kristiansens metoder? Rapporten udtrykker bekymring for, at der er ved at ske en genreglidning, men Krstiansen siger klart, at genreglidningen ER sket, og MK sammenligner DHK med Michael More. Hvordan har du det med, at MK, som jo er medunderskriver på den uvildige rapport, og som er i studiet, som medunderskriver, konkluderer anderledes end rapporten?

Kristiansen efterspørger, at der sættes en labels på udsendelserne, så seerne ved, hvilken genre de ser. Nok fordi Kristiansen hjertens gerne vil have stemplet dokumentarfilmen DHK, som en film, fordi han ved, at folk ser "film", som noget ikke seriøst, hvor man må bruge fantasien, og hvor intet behøver at være sandt eller virkeligt.

Ib Bondebjerg: Der er en underlig opdeling af filmiske virkemidler, som om de var totalt forskellige fra de virkemidler der bruges i TV-dokumentarer. Virkemidler på det visuelle område er altså ret ens uanset hvilken genre man laver. Det handler om kamera og lyd. Derfor mener Bondebjerg, at det er irrelevant at tale om filmiske virkemidler.

Synes du, at det er irrelevant at tale om filmiske virkemidler?

Synes du, at DR skal begynde at sætte labels på deres udsendelser? Synes du, at DHK skulle have haft labelsen "film" og ikke "Dokumentarfilm"?

Hør hele udsendelsen her:

http://www.dr.dk/P1/menneskerogmedier/Udsendelser/2007/08/tvfestival.htm

Ingen kommentarer: