11. jul. 2007

Når demokratierne sætter Verden i brand. Er krige bæredygtige?

Der er slemt nok, at den danske regering i høj grad fører DF-politik og er fedtet ind i DF´s fremmedfjendske retorik, men det er meget værre, at den danske regering agerer rygklapper for Georg Bush, især i en tid, hvor Georg Bush er en del af problemet og tydeligvis ikke en del af løsningen set i relation til Verdens problemer. Endnu mere skræmmende er det, fordi vi må erkende, at der kun findes én supermagt i verden: USA.

Men kan man forestille sig, at pengene i fremtiden bliver centreret andre steder end hos statsmagten? Fx hos kapitalfonde? Og gør det trusselbilledet mindre? Næppe. Kan man håbe på, at et af de nye "Tiger-lande" bliver i stand til at agere supermagt i fremtiden? Og er der grund til at tro, at de i relation til "Verdens Bedste" kan gøre det bedre end USA? Næppe

Gælder det så om at støtte USA, så USA fortsætter med at være den eneste supermagt? Ja, det gør det vel egentlig nok.

Altså må målet være, at FN og EU-landene både sammen og hver for sig hjælper (tvinger) USA´s magthavere til at gøre det rigtige, på den rigtige måde, på rette sted, til rette tid med involvering af de rette mennesker.

Rigtige venner er ikke ja-sigere. Rigtige venner ved, at de har et stort ansvar, fordi rigtige venner har, eller burde have, høj gennemslagskraft. Når man har evnen, så har man også pligten. Den pligt lever Danmark ikke op til, nok fordi vi har en regering, som mest af alt ligner en Bush-klon, bl.a. fordi regeringen er enige med Bush i Bushs budskab: "Hvis du ikke er med os. Så er du imod os." og ikke mindst fordi vi i Danmark har en historisk svag opposition.

Men heller ikke EU eller FN lever op til deres ansvar, som rigtige venner. Det er forhåbenlig fordi de ikke kan, og ikke fordi de ikke vil.

Det er bevidst, at jeg skriver Georg Bush og ikke USA, for som i Danmark, så er de to landes nuværende problemer centreret omkring nogle få personers handlinger eller skal vi hellere sige personlige egenskaber og menneskesyn, og i hvert fald her til lands, en uheldig mandatfordeling.

Som jeg ser det, så er både et flertal i den amerikanske befolkning og et flertal i den danske befolkning uenige med de to herrer - Bush & Foghs - strategi for, at løse verdens problemer og konflikter og indføre demokrati, lighed, ligeret og ytringsfrihed.

Derfor ser vi billeder af Anders Fogh Rasmussen, som smilende går rundt og udlevere skolebøger til de afganske børn, og ingen billeder af nedslagtningerne af afganerne - civile som talibankrigere. Men den slags virkede måske en gang for mange år siden. I dag virker den slags stik mod hensigten.

Hvad fortæller alt ovennævnte os så om demokratiets svagheder? I Danmark og i USA? I EU og i FN?

Der findes ikke et brugbart alternativ til den demokratiske styreform. Derfor gælder det om, at finde metoder til, hvordan vi minimerer demokratiets ulemper og svage sider og styrker demokratiets stærke sider med henblik på, at gøre Verden bæredygtig.

P.T. ser vi resultatet af en uheldig mandatfordeling i Danmark, og det bør være os en påmindelse om, hvad der kan ske, hvis omstændighederne er uheldige nok.

Hvad kan vi lære af fejlene begået i "Krigen mod Terror": Krigen i Irak og krigen mod bl.a. al-Qaeda og Taleban i Afghanistan/Pakistan? Ligger noget af løsningen i den måde, hvorpå vore demokratier fungerer/ikke fungerer?

Hvordan styrker vi demokratierne, så demokratierne kan løse problemerne med overophedning af kloden og missilskjoldproblemet med Putin. Og hvad med opbygning af atomvåben i Iran, konflikten mellem Israel, palæstinenserne og de øvrige arabiske lande? Hvad med overgrebene i den afrikanske Darfur-provins?

Hvad bør vi ændre? Hvad kan vi ændre? Hvad skal vi ændre?


10 kommentarer:

Anni Løndal de Lichtenberg sagde ...

Denne blog er ikke mere end et par dage gammel, og der er endnu ikke rigtig kommet gang i debatten.

Men hvis du gerne vil følge debatten om ovenstående indlæg, så er den i fuld gang her:

http://avisen.dk/blogs/aldel/naar-demokratier-saetter-verden-brand-er-krige-baeredygtige-110707.aspx

Anonym sagde ...

Kære Anni.
Nej krig er bestemt ikke bæredygtig!! Det er spild, ondskab, menneskelig ulykkelighed og en af vores største dumheder. Mennesket praler sådan med sin hjerne, så burde vi også kunne indse at krig er forkert. Jeg tror at hvis der ikke blev brugt penge og tid på krige, så kunne vi få tid til at hjælpe og betale. Hele verden ville blive et godt sted, ingen sult og nød. Hvis vi så lod mennesker tro på hvad de ville, var der ingen grund til terror og bomber. Der er mange fællestræk i alle religioner...gad vide om ikke de kommer af det samme? En skam at noget der skal vejlede mennesker til næstekærlighed, ofte bliver til krig.

Anni Løndal de Lichtenberg sagde ...

Kære Jette Jakobsen,

Jeg blev helt glad, da jeg læste din kommentar, for du får sagt rigtig meget på ganske få linier, og det fremgår tydeligt, at det er noget du har tænkt over mange gange, og man kan fornemme din indignation.

Ofte er det jo sådan, at en krig startes med nogle Folkelige acceptable begrundelser, så som: fjerne onde diktatorer og befri befolkningen, fordi landet udgør en trussel, fordi man vil hjælpe kvinderne (!!) o.s.v. Men man kan jo så undres over, at der startes krig det ene sted og ikke det andet sted. Man skal være godt naiv, hvis man tror, at en krig startes af andre grunde end egeninteresser, og som regel egeninteresser der har noget med pengeindtjeningsmuligheder at gøre. Det er egeninteressen der er udgangspunktet. Nogen gange er man så bare så heldig, at man kan finde nogle Folkelige acceptable argumenter, som gør egeninteressen nemmere at skjule. Verden vil bedrages...

Hvilke krige, hvor det er ét land mod et andet land, er retfærdigt STARTET? Jeg spørger ikke, hvornår det har været retfærdigt at forsvare sig.

Hvordan skal man måle om en krig er bæredygtig?

1. Hvad er menneskeliv værd? I Irak fx, som har 26 mio indbyggere, mener man, at mere end en million irakere er dræbt, som følge af krigen, mange millioner er blevet såret og/eller er på flugt. "krigen mod terror" har drabt mange, mange, mange flere mennesker, end terroristerne nogensinde vil komme til at dræbe. I Afganistan er ca. halvdelen af de dræbte i "Krigen mod terropr" almindelige indbyggere: kvinder, børn og mænd. Det vi med et følelsesløst ord kalder civile

2. Hvad koster krigen i kroner? Kunne disse kroner have været brugt på en mere global bæredygtig måde?

3. Hvilken påvirkning har krigen på Folks livskvalitet? Statslederes opgave er vel, at sikre, at borgerne nu og i fremtiden sikres en høj følt livskvalitet. Folk på flugt. Traumatiserede hjemvendte soldater, som skal indpasses i samfundet og sørge for deres familier, Traumatiserede flygtninge, Fattigdom, Håbløshed, ubnderskud af mænd, Civilbefolkningernes stigende frygt for terror, Indskrænket frihed ... fortsæt selv

4. Dødsfald efter en krig, som følge af en krig, skal jo også med i den samlede vurdering.

5. Regeringen og Befolkningernes ressourcer skal i mange år bruges på genopbygning, hvor disse ressourcer ellers kunne have været brugt på at udvikle landet.

o.s.v.

Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at en krig kan være bæredygtig. Kan en krig sikre, at næste generation får bedre livsbetingelser end forrige? Vi vil gerne tro det, men kan vi bevise det?

Og så forurener krige helt vildt meget.

Krige påvirker klimaforandringerne mere end noget andet menneskeskabt.

bedste hilsner
Anni

Anonym sagde ...

Må jeg stilfærdigt gøre de damer opmærksom på, at Anden Verdenskrig blev startet af Frankrig og England.
Denne krig var vel den mest meningsfulde i det 20. århundrede

Anni Løndal de Lichtenberg sagde ...

Svar til kommentar indsendt af "anonym" 13. juli 2007 12:33

Tak for dit svar, og JA, det må du meget gerne.

Jeg indrømmer blankt, at min viden om historiens gang er nærmest ikke eksisterende.

Jeg troede, at det var Hitler der startede 2. Verdenskrig.

Men PLEASE gør mig mere vidende.

Forklar mig, hvorfor det ikke var Hitler, men England og Frankrig, der startede 2. Verdenskrig, og forklar mig, hvorfor du mener, at 2. Verdenskrig er meningsfuld for det 20. århundrede.

Anonym sagde ...

Det er svært at fortælle historiens gang for en person, hvis viden er ikke eksisterende; men jeg prøver:
Nazi-Tyskland havde annekteret Østrig og Sudeterlandet i Czekoslovakiet. Da Nazierne i Tyskland og Kommunisterne i Sovjetunionen havde indgået en ikke-angrebspagt i sommeren 1939, var det klart for de europæiske demokratier, at nu måtte være nok. Da Nazi-Tyskland med Sovjetunionens stiltiende accept overfaldt Polen i sep. 1939, var England og Frankrig langt om længe rede til at udfordre Nazierne, og de to demokratier erklærede Tyskland krig. Verden blev sat i brand, og det var efter min mening det bedste, der kunne gøres. Tænk på alternativet - at Nazi havde fået lov til, sammen med Kommy at erobre Europa og udbrede hhv. Nazi og Kommy over hele Europa.
Krigen kostede millioner af ofre; men den nazistiske Satan blev udryddet, og 40-50 år senere faldt den kommunistiske endnu større Satan. Tak for det
I dag er det Islam, der er truslen. Jeg håber, at vi er i stand til at bekæmpe denne trussel med samme succes.

Anni Løndal de Lichtenberg sagde ...

Kære Laurits,

Tak for svar. Den udfordring klarede du jo godt.

Men selv efter din forklaring, så synes jeg nu stadig, at det var Hitler, som startede 2. verdenskrig.

Når ét land begynder at angribe et andet land, så tænker hele verden: "Og hvad betyder det så for mig?"

Måske skulle verden til at lære, at tænke anderledes, og så i stedet tænke: "Hvad betyder det for Verdensfreden?"

Det er svært at forestille sig, hvordan verden havde set ud, hvis Hitler aldrig var kommet til magten i Tyskland.

Eller hvis krigen var blevet forhindret.

Egentlig burde det være forbudt at stjæle andres lande.

Faktisk burde det være forbudt at slå andre mennesker ihjel uanset hvad man så kalder mordet.

De der forbryder sig, bør komme i fængsel.

Egentlig er det så simpelt.

Du synes at Islam er fjenden.

Jeg synes magtliderligere voldspsykopater er fjenden, og det er ikke det samme, som at synes Islam er fjenden.

Anni Løndal de Lichtenberg sagde ...

Jeg vil gerne anbefale følgende blogs:

Journalist Jeppe Nybroe, som er i Irak og blogger hjem. Læs fx "Hvornår bliver mine børn myrdet"
http://blogs.dr.dk/blogs/jeppenybroe/archive/2007/07/17/hvorn-r-bliver-mine-b-rn-myrdet.aspx

journalist Frederik Ohstens blog. Ohsten bor i Amman
http://www.kommunikationsforum.dk/Frederik-Ohsten/blog

Anni Løndal de Lichtenberg sagde ...

Og lad mig anbefale disse blogs, som er på engelsk:

NBC´s Blog World BLog
http://worldblog.msnbc.msn.com/

Richard Engel Middle East correspondent and Beirut bureau chief NBC News
http://www.msnbc.msn.com/id/17636144/

"Inside Iraq" is a blog updated by Iraqi journalists working for McClatchy Newspapers. They are based in Baghdad and outlying provinces. These are firsthand accounts of their experiences. Their complete names are withheld for security purposes.
http://washingtonbureau.typepad.com/iraq/2007/06/fallujah.html

Anonym sagde ...

Exakt richtig