9. jul. 2007

Bilderberg-gruppen - Hvad ved vi om den?

Jeg er blevet nysgerrig og har forsøgt at finde ud af, hvad Bilderberg-gruppen er for noget. Jeg har fundet ud af følgende, og hvis I ved mere, så kunne det være fedt om I gad notere jeres viden her i denne tråd.

Af gode grunde bliver der ikke skrevet meget om Bilderberg-gruppen i pressen, men jeg er sikker på, at der er viden at hente, hvis alle fortæller, hvad de ved.

Kollektiv intelligens.

Bilderberg-gruppen er en international privat forening af indflydelsesrige mennesker fra 18 lande i Vesten, som mødes en gang om året i maj eller juni. Hvert land har 2 medlemmer af forretningsudvalget (steering comittee), som beslutter, hvor næste møde skal holdes, og hvem der skal inviteres. Deltagerne på de årlige møder er forskellige fra gang til gang og deltagerne har tavshedspligt om indholdet af møderne.

Formålet med Bilderberg-gruppen skulle være at danne et kontaktnet, som skulle øge forståelsen mellem US og Europa og samtidig danne modvægt til kommunismen. Et sted, hvor der kan tales åbent uden der bliver lavet referat og uden mødernes indhold sendes ud til pressen.

Bilderberg-gruppen blev startet i 1954 af Denis Healey, Joseph Retinger, David Rockefeller og Prince Bernhard af Holland. Bilderberg gruppen har sandsynligvis høj gennemslagskraft og stor magt, selvom magten er usynlig. Deltagerne tager hjem og spreder budskaberne, ved at gøre Bilderbergbudskaberne til deres egne, og formidle budskaberne videre via de enkelte deltageres massive kontaktnet og øvrige muligheder for at sprede budskaberne.

Bilderberg -gruppens hovedkontor ligger i Leiden i Holland, og herfra besluttes det, hvilket land der skal være vært for den kommende Bilderbergkonference, hvor deltagertallet er på mellem 100-130. Sikkerheden varetages af de respektive landes efterretningstjenester. Finansieringen foregår via sponsorstøtte fx Xerox, Heinz og Fiat. Men ingen kan købe sig til medlemsskab af Bilderberg-gruppen eller købe sig ind som deltager i et af gruppens møder. Iøvrigt er det meningen, at de inviterede deltagere, som alle har lovet ikke at give interview til journalister om mødet, skal tale ved møderne og ikke bare sidde og lytte. Man deltager ikke i et Bilderbergmøde udelukkende for at lade sig inspirere. Man skal selv have noget at byde ind med.

Bilderberg er en måde at bringe højt placerede (in spe) politikere, erhvervs- og bankfolk, eksperter, royalty, og journalister sammen.

En af medstifterne Denis Healey udtrykte det på denne måde til The Guardian: "Politics should involve people who aren't politicians. We make a point of getting along younger politicians who are obviously rising, to bring them together with financiers and industrialists who offer them wise words. It increases the chance of having a sensible global policy. "

Bill Clinton deltog i Bilderbergkonferencen i 1991 mens han stadig var governor of Arkansas, Tony Blair deltog mens han stadig var en opposition MP. Alle presidents of the European Commission har deltaget inden de blev udnævnt. Også alle NATO-generalsekretærer fra 1971 til 2003 har været bilderbergere. Så man kan godt sige, at det er godt for karrieren at have været med på Bilderberg-gruppens liste over inviterede deltagere. Til gengæld får Bilderberg-gruppen så nogle indflydelsesrige kontaktpersoner der er pro-big-business.

En skandale har ramt Bilderberg-gruppen. Den benævnes "Lockheed-skandalen" og stammer tilbage fra 1975. Det var Bilderbergs generalsekretær Prins Bernhard der havde modtaget mange millioner kroner i bestikkelse.

I Danmark er der blevet rejst en del paragraf-20-spørgsmål om minstres deltagelse i Bilderberg-møderne.

Nogen af de danske deltagere ved Bilderbergmøderne:


Tøger Seidenfaden, tidl. medlem af forretningsudvalget i Bilderberg-gruppen og deltager på mindst 11 møder, chefredaktør på Politiken
Bodil Nyboe Andersen, tidl. direktør for Nationalbanken
Mærsk Mc-Kinney Møller
Tage Andersen, tidl. ordførende direktør for Danske Bank
Ritt Bjerregaard, tidl. EU-kommisær og minister, nu overborgmester i København
Hakon Christensen, (ØK-formand)
Aage Deleuran, tidl. chefredaktør på Berlingske Tidende
Anders Eldrup, adm. direktør i DONG medlem af styrekomiteen
Uffe Ellemann-Jensen, tidl. udenrigsminister
Poul Hartling, (statsminister 1973-75)
Connie Hedegaard, miljøminister
Per Hækkerup, (udenrigsminister, økonomiminister m.m. i 60'erne og 70'erne)
Jens Kampmann, (trafikminister 1971-73)
Jens Otto Krag, (statsminister 1962-68 og 1971-72)
Mogens Lykketoft, tidl. finansminister og udenrigsminister, tidl. formand for Socialdemokraterne
Prins Henrik
Herbert Pundik, tidl. chefredaktør på Politiken
Anders Fogh Rasmussen, statsminister
Chresten W. Reeves, Berlingske Tidende
Jørgen Schleimann, journalist, chefredaktør, tidl. direktør for TV 2, tidl. landsformand for Europabevægelsen
Terkel M. Terkelsen, redaktør på Berlingske Tidende


Kilde: listen er inspireret af wikipedia.dk


Andre deltagere- ufuldstændig liste:

Hillary Clinton
José Barroso
Dronning Beatrix af Holland
Tony Blair
George W. Bush
Bill Clinton
Jacques Delors
Hollands dronning Beatrix
Bill Gates
Henry Kissinger
Pascal Lamy
Helmut Kohl
Anna Lindh
Olof Palme
Richard Perle
Romano Prodi
div. medlemmer af Rockefeller-familien
Donald Rumsfeld
Javier Solana
Peter Sutherland
Dominique de Villepin
James Wolfensohn
Paul Wolfowitz


Kilde: listen er inspireret af wikipedia.dk

Kritik:

1. Nogen påstår, at Bilderberg-gruppen er en kapitalistisk forening som udelukkende arbejder for egen succes
2. Bilderberg-gruppen kritiseres for at være udemokratisk fordi alt er så hemmelighedsfuldt
3. Der bliver konspireret en del om Bilderberg-gruppen
4. Andre betragter Bilderberg-gruppen som en "lobbying group with a good deal of political clout on both sides of the Atlantic", som BBC skrev i 2003
5. En enkelt, Jim Tucker, avisredaktør, har kaldt gruppen for "ond"
6. Bilderberg-gruppen er blevet kaldt "a secret government of the world "
7. "En klike af de rigeste, økonomisk og politisk mest magtfulde og indflydelsesrige personer i Vesten, som mødes hemmeligt for at planlægge begivenheder, der senere tilfældigvis bare finder sted," The Times i 1977
8. "Man kan sige, at Romtraktaten, som bragte det Indre Marked til verden, blev opfostret på Bilderberg-møder," sagde USA's ambassadør i Vesttyskland, bilderbergeren George McGhee. Kilde: Information 20064 kommentarer:

Anni Løndal de Lichtenberg sagde ...

Dette er en test - please ignore

Anonym sagde ...

Dette er en test - please ignore

Anonym sagde ...

Dette er en test - please ignore

Anni Løndal de Lichtenberg sagde ...

Kommentaren fra

Anonym sagde...
....Greeks stole the Egyptian, Trojan, Roman and Venetian empires to benefit...

Er slettet og overført til skraldespanden. Se eventuelt hele kommentaren her:

http://annibraingain.blogspot.com/2007/07/skraldespand.html