29. sep. 2007

Kan din politiker bestå denne Politiker-test?
1. Vil du sende din politiker gode tanker, når du i din bil er på vej fra A til B fordi infrastrukturen og sikkerheden er god og miljøforureningen minimeret?

2. Når du bruger offentlig transportmiddel, sidder du så og glæder dig over, at du har stemt din politiker ind?

3. Når et af dine familiemedlemmer er kommet til skade eller er blevet syg og I skal på skadestuen eller på sygehuset, sender du så din politiker en taknemmelig tanke?

4. Når du eller dine børn færdes i det offentlige rum en sen nattetime, takker du så din politiker for, at han har sørget for, at du kan være tryg, hvor du færdes, og tryg ved at forlade dit hjem?

5. Når du går ned igennem byen, glædes du så over at bo i en ren, smuk by med dejlige rekreative områder, og kan du takke din politiker for det?

6. Når du går på biblioteket, i teatret eller til andre kulturelle arrangementer og benytter byens sportsfaciliteter, så glæder du dig over, at din politiker har gjort det muligt?

7. Når dine forældre ikke længere kan klare sig selv, så er du taknemmelig for, at du har valgt en politiker, der sørger for, at dine forældres alderdom er værdi?

8. Når du glædes over dine børns succes i livet, så sender du en taknemmelig tanke til din politiker, fordi du ved, at deres børnehavne, skolegang, uddannelse, jobmulighed og den danske måde at deltage i globaliseringen på, har været en vigtig faktor for dine børns succes sammen med dine muligheder for at skabe balance mellem familie- og arbejdsliv?

9. Du er stolt af at stemme på din politiker, for du ved, at han aldrig vil handle, så dine oldebørn får det ringere, end du selv har haft det.

10. Du er stolt af, at stemme på en politiker, som ofte handler ud fra værdinormen: "Man skal kende et samfund på, hvordan samfundet behandler de svageste?"

11. Du er sikker på, at din politiker sagtens ville kunne få et ikke offentligt job til en meget højere løn, end denne oppebærer som politiker?

12. Når du en dag sidder og fortæller dine oldebørn, hvem du i tidens løb har stemt på, så tror du, at du meget stolt kan fortælle, hvem du har stemt på, og hvorfor din politiker fik din stemme?

SLUT

Testen er inspireret af en anden Politiker-Test, som Lars Kolind har lavet.

Er du enig i følgende udsagn:

En politikers opgave er lidt anderledes end en erhvervsleders.

Erhvervslederen skal finde ud af, hvad kunderne har lyst til nu og her og på sigt, og så give kunderne (medarbejderne) dét, som de har lyst til

mens

en politiker mere skal finde ud af, hvad borgerne har behov for nu og på sigt, og så give borgerne dét, som de har behov for (og mindre af det, som de har lyst til…)

…for at undgå meningstyranni…

ENIG/UENIG? Fortæl hvorfor.

Bestod din Politiker?

Hvad synes du om testspørgsmålene?

Ingen kommentarer: